Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Anna Dlabačová
Jaar:
2016
Dissertatie:
Literatuur en observantie. De Spieghel der volcomenheit van Hendrik Herp en de dynamiek van laatmiddeleeuwse tekstverspreiding.

Promotor: Prof.dr. W. van Anrooij
Copromotor: Dr. G. Warnar
Voordracht: Universiteit Leiden, Faculteit der Geesteswetenschappen

Overwegingen van de Selectiecommissie
Dit werk brengt een aantal verschillende gebieden en benaderingen, waaronder de literatuurgeschiedenis, religiegeschiedenis, boekwetenschap en filosofie op zo’n manier bij elkaar dat er een nieuw beeld ontstaat van ontwikkelingen in religie, literatuur en intellectuele uitwisseling in Nederland vlak voor de reformatie. En dat allemaal naar aanleiding van een studie van het mystieke traktaat ‘Spiegel der volcomenheit’ - uit ca.1460 - van de franciscaan Hendrik Erp. De gevolgde methode is bijzonder. De auteur combineert Frits van Oostrom’s model van de drie chronologische fasen van tekstreceptie met Daniel Hobbins concept van distributiekringen, aangevuld met informatie over de herkomst van een handschrift of gedrukt manuscript (ook wel ‘Mituberlieferung’ genoemd).
Het brede cultuurhistorische perspectief, dat ook van internationaal belang is, en de boeiende manier waarop een en ander is beschreven, maken het boek in de ogen van de jury zeer prijswaardig.

Biografie
Anna Dlabačová studeerde Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam en aan de Freie Universität in Berlijn (2001-2007). Van 2008 tot 2015 was zij werkzaam aan de Universiteit Leiden, eerst als onderzoeksassistent bij het NWO Vidi-project Men of letters. Medieval Dutch literature and learning onder leiding van dr. Geert Warnar, en vanaf 2009 als oio met het NWO Mozaïekproject Mysticism for a new age. Hendrik Herp’s Spieghel der volcomenheit in manuscript and print (c. 1455/60-1552) and the franciscan observance in the Low Countries. Tijdens haar promotie verbleef ze als gastonderzoeker aan verschillende buitenlandse instellingen, waaronder het Ruusbroecgenootschap in Antwerpen. Als associate member nam zij deel aan het initial training networkMobility of Ideas and Transmission of Texts’ (Marie Curie Actions, 2010-2013). Daarnaast gaf zij colleges op het gebied van middeleeuwse geschiedenis aan de Vrije Universiteit. In 2014 verdedigde zij haar proefschrift en bleef ze als onderzoeker verbonden aan de Universiteit Leiden en verzorgde zij colleges aan de Universiteit Utrecht en het Leiden University College. Sinds september 2015 is zij als postdoc verbonden aan de Université catholique de Louvain waar zij werkt aan haar project Text and Image on the Printing Press: The Complementarity of the Textual and the Visual in Antwerp’s Book Production, 1480-1520.