Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Litska Strikwerda
Jaar:
2016
Dissertatie:
Virtual Acts, Real Crimes? A Legal-Philosophical Analysis of Virtual Cybercrime.

Promotor: Prof.dr. P.A.E. Brey
Copromotor: Dr. J.H. Søraker, Dr. P.J. Nickel
Voordracht: Universiteit Twente, Faculty of Behavioural, Management and Social Sciences

Overwegingen van de Selectiecommissie
Dit proefschrift gaat over een werkelijk nieuw onderwerp: de strafbaarstelling van zuiver-virtuele handelingen, van de diefstal van spulletjes die andere deelnemers aan een internetspel hebben vergaard, tot virtuele kinderporno. Helaas een zeer actueel onderwerp waarbij de vraag centraal staat: Waarom zou je die handelingen eigenlijk strafbaar stellen? Moet er schade optreden in de “extra virtuele wereld”, of is er bijvoorbeeld ruimte voor paternalistische overwegingen? De auteur betreedt het podium strijdvaardig met filosofisch en juridisch gereedschap, en stelt uiteindelijk een genuanceerd kader voor strafbaarstelling op. Zo brengt de auteur op knappe wijze structuur aan in onontgonnen gebied. Dit alles ook nog eens zeer helder geformuleerd en leesbaar, ook voor niet-specialisten.

Biografie
Litska Strikwerda (1983) studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht, waar zij in 2005 haar bachelor- en in 2006 haar masterdiploma behaalde in de afstudeerrichting Strafrecht. In het kader van een uitwisselingsprogramma studeerde zij eveneens gedurende een semester aan de Universiteit van Lund in Zweden. Na haar rechtenstudie volgde zij de masteropleiding Toegepaste Ethiek aan de Noorse Technisch-Natuurwetenschappelijke Universiteit. Daar studeerde zij in 2007 af. Vervolgens werkte Litska van 2007 tot 2010 als junior Universitair Docent Strafrecht aan de Universiteit Utrecht. In de jaren daarop schreef zij haar proefschrift getiteld Virtual Acts, Real Crimes? A legal-philosophical analysis of virtual cybercrime, waarop zij in 2014 promoveerde aan de Universiteit Twente. Tijdens haar promotietraject werkte Litska drie maanden als gastonderzoeker aan Loyola University  in Chicago, Verenigde Staten. Momenteel is zij als Universitair Docent Metajuridica verbonden aan de Open Universiteit. Daarnaast is zij lid van de Adviesgroep Ethiek van Abrona (een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking).