Dissertatieprijzen

Naam:
Ruben S. Buys
Jaar:
2010
Dissertatie:
De kunst van het weldenken. Lekenfilosofie en volkstalig rationalisme in de Nederlanden (1550-1600)

Dit boek is nu eens niet een studie over teksten van bekende filosofen en humanisten,maar juist teksten die grotere groepen mensen bereikten. De auteur heeft filosofische uiteenzettingen bestudeerd in bronnen die filosofen vaak links laten liggen. Het is een intrigerend en origineel ideeenhistorisch proefschrift. Het betreft de morele ontwikkeling van zelfbewuste burgers in de Lage Landen die geacht werden om zelfstandig teksten van ‘heidense’ origine te lezen. De auteur laat bovendien ook zien hoe de geest van Erasmus de kritisch humanistische teneur van het volkstalig rationalisme heeft beinvloed. Dit proefschrift nuanceert en verrijkt de publicaties over de radicale Verlichting.

Promotor: Prof. dr L. van Bunge
Voordracht: Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam