Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Mieneke M.G. te Hennepe
Jaar:
2008
Dissertatie:
Depicting Skin. Visual culture in nineteenth-century medicine

De auteur beschrijft een uitgebreid complex van elkaar beïnvloedende wetenschapsgebieden. Het boek, over het afbeelden van de huid, laat zien op welke manier illustraties een rol spelen in het verwerven en populariseren van medische kennis. Doordat afbeeldingen van de huid ook in de populaire cultuur terechtkwamen, hadden ze bovendien nog andere effecten.

Promotores: Prof. dr R. Zwijnenberg, Dr J.C.M. Wachelder
Voordracht: Faculteit Cultuur en Maatschappijwetenschappen, Universiteit Maastricht