Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
A.R.T. Jonkers
Jaar:
2000
Dissertatie:
North by Northwest. Seafaring, Science and the Earth's Magnetic Field (1600-1800)

Dit boek, bestaande uit twee delen, is een bijzonder voorbeeld van interdisciplinair onderzoek. Het gaat over het verband tussen veranderingen in het aardmagnetisch veld, het denken over aardmagnetisme en de manier waarop in de navigatiepraktijk van Europese zeevarende naties in de 17de en 18de eeuw met de effecten van aardmagnetisme werd rekening gehouden. In zijn studie combineert Jonkers verworvenheden van de geofysica met kennis, inzichten en methoden uit de wetenschapsgeschiedenis, ideeëngeschiedenis en maritieme geschiedenis. Het betreft een grondige, empirische natuurwetenschappelijke studie m.b.t. gegevens uit het verleden. Methodisch is deze studie daarom heel bijzonder: verschillende brongegevens worden op een stelselmatige manier verwerkt en geanalyseerd. Het boek heeft zowel voor historici als voor natuurwetenschappers een bijzondere waarde. De auteur weet zijn kennis en talenten op beide gebieden op unieke manier te benutten en aan zijn onderwerp daarmee een grote meerwaarde te verlenen.

Voordracht: Faculteit der Letteren, Vrije Universiteit Amsterdam
Promotores: Prof. Dr C.A. Davids, dr. A. Jackson