Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Klaas Rozemond
Jaar:
1998
Dissertatie:
Strafvorderlijke rechtsvinding

De betekenis van deze dissertatie ligt in de grondige analyse van de problemen van het strafprocesrecht in het licht van de achterliggende waarden, belangen en beginselen en in het daarmee verbonden streven naar coherente oplossingen. Aan de hand van de theorieën van Paul Scholten, Ronald Dworkin en John Rawls wordt een constructivistische methode van rechtsvinding beschreven waarmee rechters moeilijke strafvorderlijke gevallen kunnen oplossen. Deze methode wordt vervolgens toegepast op enkele moeilijke gevallen uit het strafprocesrecht (de uitleg van de term onderzoek aan het lichaam, de bruikbaarheid van anonieme getuigenverklaringen als bewijs en de normering van buitenwettelijke opsporingsmethoden). Met behulp van de constructivistische methode worden enkele fundamentele strafvorderlijke beginselen geanalyseerd. Tenslotte wordt de normatieve structuur van het strafprocesrecht beschreven aan de hand van het doel van het strafproces (het vinden van de materiële waarheid), het beginsel van gelijkwaardigheid van personen en de vitale belangen die bij de strafvordering in het geding zijn.

Voordracht: Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit
Promotores: Prof. mr. T.M. Schalken, Prof. mr. A. Soeteman en Prof. mr. J.W. Fokkens