Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Evert van der Zweerde
Jaar:
1995
Dissertatie:
Soviet Philosophy - the Ideology and the Handmaid. A Historical and Critical Analysis of Soviet Philosophy, with a Case-Study into Soviet History of Philosophy

In tegenstelling tot de gebruikelijke aanpak, beschrijft, beoordeelt en bekritiseert de auteur sovjetfilosofie niet vanuit 'de' Westerse filosofie, noch vanuit enigerlei andere gegeven standaard. De inzet is dat filosofie een arbeid is en blijft die alleen uit eigen naam gepraktizeerd kan worden en daarom altijd individueel is. Sovjetfilosofie is, ondanks en deels zelfs dankzij alle onderdrukkking en ideologie, een vindplaats van ideeën en concepties die hun plaats in de filosofie van onze wereld nog moeten vinden. Het eerste deel van het proefschrift bevat een beknopte geschiedenis van de sovjetfilosofie en een kritische analyse van het fenomeen sovjetfilosofie. Het tweede deel concretiseert deze analyse in een uitvoerige studie van één van de specialismen, de filosofiegeschiedschrijving, waarbij vruchtbaar gebruik gemaakt wordt van door sovjetfilosofen zelf ontwikkelde theorieën.

Voordracht: Katholieke Universiteit Nijmegen, Faculteit Wijsbegeerte
Promotor: Prof. dr M.L.J. Karskens