Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Fred Spier
Jaar:
1993
Dissertatie:
Religious Regimes in Peru

De dissertatie van de heer Spier is een tour de force gezien de brede opzet qua onderwerp en benadering. Het behandelt de rol van de religie in de Peruaanse samenleving van de vroegste tijden waarover informatie beschikbaar is tot heden. De auteur heeft hiervoor gebruik gemaakt van literatuurstudie voor de vroegste periode, archiefonderzoek voor de koloniale periode en het meer recente verleden, en veldonderzoek voor de huidige situatie. Het proefschrift levert een belangrijke en oorspronkelijke bijdrage aan zowel de kennis van de ontwikkeling van kerk en staat in Peru als aan de algemene theorievorming over religieuze regimes.

Voordracht: Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam
Promotores: Prof. dr. J. Goudsblom, Prof. dr. M.M.G. Bax