Dissertatieprijzen

Naam:
Clé M. Lesger
Jaar:
1991
Dissertatie:
Hoorn als stedelijk knooppunt. Stedensystemen tijdens de late Middeleeuwen en de vroegmoderne tijd

Voordracht: Universiteit van Amsterdam