Research Prizes

Naam:
H.H.M. van Lieshout
Year:
1992
PhD dissertation:
Van Boek tot Bibliotheek. De wordingsgeschiedenis van de Dictionaire Historique et Critique van Pierre Bayle (1689-1706)