Research Prizes

Naam:
Ben P. Vermeulen
Year:
1990
PhD dissertation:
De Vrijheid van Geweten, een fundamenteel rechtsprobleem