Research Prizes

Naam:
Roeland W.N.M. van Hout
Year:
1990
PhD dissertation:
De structuur van taalvariatie. Een sociolinguïstisch onderzoek naar het stadsdialect van Nijmegen (KUN)