Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Bleda S. Düring
Jaar:
2006
Dissertatie:
Constructing Communities. Clustered Neighbourhood Settlements of the Central Anatolian Neolithic ca. 8500-5500 Cal. BC

Deze studie bespreekt een groep nederzettingen, te dateren in het Neolithicum van Centraal Anatolië. Kenmerkend voor deze nederzettingen is dat de woongebouwen zijn gegroepeerd in clusters van 30 tot 60 gebouwen. In deze buurtschappen stonden de gebouwen zo dicht tegen elkaar aan dat er geen ruimte was voor straten. Toegang tot de gebouwen was hoogst waarschijnlijk via een trapgat in het platte dak met behulp van een ladder. Centraal gelegen gebouwen waren alleen toegankelijk via de daken van omliggende huizen. De vraag waarom deze vorm van nederzetting werd gekozen wordt op alle mogelijke manieren onderzocht. Ethnoarcheologie en sociologische beschouwingen over samenlevingsvormen worden gebruikt om verklaringen te zoeken voor de organisatie van de nederzettingen en de mogelijke structuur van de neolithische samenleving. Het bijzondere van dit boek zijn de ruimtelijke analyses en de berekeningen van de toegangsplaatsen tot de wooneenheden.

Promotores: Prof. dr J.L. Bintliff, Dr D.J.W. Meijer 
Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden