Dissertatieprijzen

Naam:
Alexandra Schüssler
Jaar:
2007
Dissertatie:
Wahnsinn auf Papier und Leinwand. Sublimation und Exploitation im Haus der Künstler in Gugging

Uitgaande van de praktijk in het psychiatrisch ziekenhuis Maria Gugging behandelt de auteur de problematiek en de morele vraagstukken van psychiatrische patiënten die kunstenaars worden; het ontstaan en de groei van de handel in de door hen vervaardigde kunstwerken en de rol van de behandelende artsen, de verzamelaars en van de bewoners van het ‘Haus der Künstler’ zelf.

Voordracht: Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Universiteit van Amsterdam
Promotor: Prof. dr J. Verrips