Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Arie Trouwborst
Jaar:
2007
Dissertatie:
Precautionary Rights and Duties of States

Dit proefschrift behandelt een belangrijk nieuw algemeen beginsel van het internationaal milieurecht, het zogeheten ‘voorzorgsbeginsel’; het gaat om rechten én plichten van staten. Ondanks het recht en de plicht om op te treden blijft de status en inhoud van het voorzorgsbeginsel nog omstreden. Dr Trouwborst levert een zeer verhelderende analyse voor een meer precieze omschrijving van de inhoud van het beginsel, waarmee hij een belangrijke bijdrage levert aan wat thans wordt verstaan onder de zorg voor duurzame ontwikkeling.

Voordracht: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht
Promotores: Prof. mr A.H.A. Soons, Mr dr R.J.M. Lefeber