Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Richard J. Blauwhoff
Jaar:
2009
Dissertatie:
Foundational Facts, Relative Truths. A Comparative Law Study on Children’s Right to Know their Genetic Origins

Dit is een interessante, multi-disciplinaire studie over het recht op informatie over je afstamming, een zeer actueel onderwerp. Dit recht wordt met een filosofisch-ethische theorie over het belang van waarheid en waarheidsvinding gegrondvest en dan in vier rechtstelsels onderzocht. Er komen in dit proefschrift vele belangrijke aspecten aan de orde: vaderschapsacties, adoptiekinderen en hun recht op informatie over hun herkomst, donorschap, postmortale bevruchting, etc. Het is een omvangrijke en diepgaande rechtsvergelijkende studie, helder en goed geschreven.

Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Utrecht
Promotor: Prof. dr K.R.S.D. Boele-Woelki