Dissertatieprijzen

Naam:
Hein van den Berg
Jaar:
2011
Dissertatie:
Kant on Proper Science. Biology in the Critical Philosophy and the Opus Postumum

Deze studie is een belangrijke bijdrage aan de kennis van de filosofie van Kant. Kants visie op de methodologie van de natuurwetenschappen heeft vanouds de aandacht getrokken, maar zijn visie op biologie als natuurwetenschap is weinig bestudeerd. In dit boek toont Van den Berg aan dat Kants algemene filosofische denkbeelden over natuurwetenschap bepalend zijn voor zijn filosofie van de biologie, een visie die ingaat tegen gangbare denkbeelden dat die denkbeelden lastig met elkaar te verzoenen zouden zijn. Daarin ligt de bijzondere verdienste van dit proefschrift. Het verschaft een nieuwe interpretatie en een nieuw perspectief op de geschiedenis en filosofie van de 18de eeuwse biologie.

Voordracht: Faculteit der Wijsbegeerte. Vrije Universiteit, Amsterdam
Promotores: Prof. dr W. R. de Jong en dr E. O. J. Onnasch