Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Hein van den Berg
Jaar:
2011
Dissertatie:
Kant on Proper Science. Biology in the Critical Philosophy and the Opus Postumum

Deze studie is een belangrijke bijdrage aan de kennis van de filosofie van Kant. Kants visie op de methodologie van de natuurwetenschappen heeft vanouds de aandacht getrokken, maar zijn visie op biologie als natuurwetenschap is weinig bestudeerd. In dit boek toont Van den Berg aan dat Kants algemene filosofische denkbeelden over natuurwetenschap bepalend zijn voor zijn filosofie van de biologie, een visie die ingaat tegen gangbare denkbeelden dat die denkbeelden lastig met elkaar te verzoenen zouden zijn. Daarin ligt de bijzondere verdienste van dit proefschrift. Het verschaft een nieuwe interpretatie en een nieuw perspectief op de geschiedenis en filosofie van de 18de eeuwse biologie.

Voordracht: Faculteit der Wijsbegeerte. Vrije Universiteit, Amsterdam
Promotores: Prof. dr W. R. de Jong en dr E. O. J. Onnasch