Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Jaap E. Abrahamse
Jaar:
2011
Dissertatie:
De grote uitleg van Amsterdam. Stadsontwikkeling in de 17de eeuw

Dit boek past, geheel toevallig, wonderwel in het thema van de Erasmusprijs van dit 2011: het ontwerp van de openbare ruimte in de stad. Toch heeft dat geen rol gespeeld bij het besluit dit boek te bekronen. De stedenbouwkundige praktijk van Amsterdam is veelal kunsthistorisch onderzocht, maar niet eerder op basis van een uitgebreid archiefonderzoek zoals Abrahamse heeft gedaan. Het is bijzonder hoe hij de regie heeft over allerlei archivalia die de sociaal-economische, politieke en culturele aspecten van de Amsterdamse stadsontwikkeling betreffen. Daarnaast weet hij zijn betoog ook nog tot een conceptueler niveau te brengen. De stad wordt in al zijn facetten tot leven gebracht. Dit is stadsgeschiedenis zoals je zelden tegenkomt.

Voordracht: Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam
Promotor: Prof. dr E. J. Sluijter; co-promotores: prof. dr K. A. Ottenheym en dr B. Bakker