Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Eric Boot
Jaar:
2017
Dissertatie:
Human Duties and the Limits of Human Rights Discourse.

Promotor: Prof. dr. T. Mertens
Copromotor: Dr. R. Tinnevelt
Voordracht: Radboud Universiteit, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Overwegingen van de Selectiecommissie
De auteur van dit uitstekend geschreven proefschrift heeft het aangedurfd om zich te storten op een onderwerp dat in eerste instantie meestal aversie oproept: mensenplichten. Een vaag en paternalistisch concept, zo wordt vaak gezegd, een gevaarlijk instrument bovendien waarvan de dictator zich maar al te graag bedient. Boot is zich van die dimensie terdege bewust. Niettemin stelt hij, in een mooi opgebouwd betoog, dat het perspectief van plichten wel degelijk zinvol is en ook kan bijdragen aan een hechtere bescherming van mensenrechten. Dat leidt tot ijzersterke passages, bijvoorbeeld over de positie van plichten in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. En zijn nuchtere stijl, waarmee hij theoretische bespiegelingen steeds weer weet terug te brengen tot concrete situaties, levert een zeer toegankelijk boek op. Erasmus, zo vermoedt de jury, zou het prachtig vinden.

Biografie
Eric R. Boot studeerde wijsbegeerte en literatuurwetenschappen in Amsterdam, Napels en Berlijn. In 2010 studeerde hij af in de wijsbegeerte met een scriptie over de begrippen vrijheid en verantwoordelijkheid in het werk van Kant en Heidegger. In 2011 begon hij als promovendus aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen (onder begeleiding van promotor prof. dr. Thomas Mertens en co-promotor dr. Ronald Tinnevelt). Voor de duur van het ‘spring semester’ 2013 is hij als visiting scholar verbonden geweest aan de University of Pennsylvania. Zijn begeleider daar was prof. dr. Kok-Chor Tan. Na het cum laude afronden van zijn promotie, ging hij in december 2015 aan de slag bij het Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit Leiden. Hier werkt hij aan een driejarig postdoctoraal onderzoeksproject getiteld ‘Unauthorized Disclosures,’ dat deel uitmaakt van het door de European Research Council gefinancierde project ‘Democratic Secrecy: Philosophical Analysis of the Role of Secrecy in Democratic Governance.’ Zijn werk in dit project is met name gericht op de morele en juridische vraagstukken omtrent klokkenluiden. Hiernaast is hij geïnteresseerd in de filosofie van de mensenrechten en Kantiaanse filosofie.