Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Sophie Feyder
Jaar:
2017
Dissertatie:
Portraits of resilience: writing a socio-cultural history of a black South African location with the Ngilima photographic collection. Benoni, 1950s-1960s.

Promotor: Prof. dr. R.J. Ross, Prof. dr. P.E. Spyer
Voordracht: Universiteit Leiden, Faculteit der Geesteswetenschappen

Overwegingen van de Selectiecommissie
This thesis offers a fresh look at 1950s-1960s South African urban history based on a private collection of photographs taken by a father and a son. It tells its analytic story of an anti-monumental memory of everyday life among black and coloured South Africans in Benoni from a social anthropology perspective, and offers a fine supplement and necessary alternative approach to the “struggle stories” and narratives about anti-Apartheid heroes. Equally, the thesis offers genuine insights into urban life during apartheid South Africa. It scores high in originality and international significance. The author used so-called ‘photo-elucidation’, which entails using photographs to encourage informants to reminisce on their past. The jury was impressed by the successful marriage of the personal and the analytical in this beautifully crafted book. The author shows how, despite apartheid, Black communities continued to live and flourish, and were resilient in the face of racist oppression.

Biografie
Sophie Feyder werd geboren in Brussel en groeide op in New York en Luxemburg. Nadat zij in Parijs afstudeerde in de Politieke Wetenschappen, bracht zij uiteindelijk haar interesses in de onderwerpen Fotografie en Afrikaanse geschiedenis samen in haar onderzoek aan de Universiteit Leiden (Faculteit der Geesteswetenschappen, Instituut voor Geschiedenis) naar fotografie van het alledaagse leven in Johannesburg. De inspiratie voor haar onderzoek kwam voort uit haar ontmoeting met Farrell Ngilima in 2008, en leidde tot een nauwe samenwerking met hem rond de fotoverzameling van zijn grootvader, de ‘Ngilima fotocollectie’. Dit werd het centrale thema van haar PhD onderzoek, dat uitmondde in de dissertatie ‘Portraits of resilience: writing a socio-cultural history of a black South African location with the Ngilima photographic collection. Benoni, 1950s-1960s’. Het onderzoek behandelt de sociale geschiedenis van de zwarte gemeenschappen in Zuid-Afrika tijdens het apartheidsregime, aan de hand van deze Ngilima fotocollectie. De dissertatie beschrijft het alledaagse leven van hen die door racisme werden onderdrukt, door te kijken naar onderwerpen als vrije tijd, respect, genderidentiteiten van jonge mannen en vrouwen, en de geschiedenis van interieurs. Met deze dissertatie behaalde zij mei 2016 haar PhD cum laude aan de Universiteit Leiden. Drie jaar daarvoor stelde zij een tentoonstelling samen, in samenwerking met Tamsyn Adams, getiteld ‘Sidetracks: Working on Two Photographic Collections’. Dit project kreeg zijn vervolg in de publicatie van het kunstboek ‘Commonplace’ (Fourthwall Books, 2017). Sophie Feyder woont momenteel in Brussel en werkt aan projecten rond het thema ‘verspreiding’ op het snijvlak van de academische en creatieve wereld.