Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Els van Wijngaarden
Jaar:
2017
Dissertatie:
Ready to give up on life. A study into the lived experience of older people who consider their lives to be completed and no longer worth living.

Promotor: Prof. dr. C. Leget, Prof dr. A. Goossensen
Voordracht: Universiteit voor Humanistiek

Overwegingen van de Selectiecommissie
Dit proefschrift behandelt een brisant maatschappelijk thema, namelijk het fenomeen ‘voltooid leven’, op een uitgewogen, heldere en fijnzinnige wijze. De auteur onderzoekt de wetenschappelijke context waarbinnen over dit fenomeen geschreven wordt. Aan de hand van interviews werkt zij uit welke factoren een rol spelen bij ouderen die uit het leven willen stappen. Het betreft empirisch onderzoek, dat op een interessante en gedegen manier is ingebed tussen enerzijds een overzicht van bestaande regelingen en anderzijds externe kritiek. In haar onderzoek verbindt de auteur diverse wetenschappelijke disciplines en onderzoeksvelden zoals de fenomenologie, de psychologie van de medische studies en de ethiek. De combinatie van individuele geschiedenissen, sociale structuur en morele beschouwing maakt dit tot een zeer afgewogen studie. Wereldwijd is dit bovendien het eerste onderzoek dat empirische argumenten aandraagt in het debat over rationele suïcide; tot op heden was dit vooral een theoretisch debat. De jury was onder de indruk van de kwalitatieve analyse en hoopt dat het werk een exemplarische rol zal spelen in toekomstige debatten over deze belangrijke maatschappelijke kwestie.

Biografie
Els van Wijngaarden (1976) behaalde in 2009 cum laude haar MA Theologie en Religiestudies met een specialisatie Geestelijke Zorg aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Van 2007 tot 2016 doceerde zij ethiek en zingeving aan diverse Hbo-opleidingen in het domein Gezondheid en Welzijn. In 2012 ontving zij een NWO Promotiebeurs voor Leraren voor haar onderzoeksvoorstel naar de ervaringswereld van ouderen die hun leven als voltooid beschouwen. In de periode van 2012 tot 2016 heeft zij dit onderzoek in deeltijd verricht aan de Universiteit voor Humanistiek. In 2016 verdedigde zij haar proefschrift getiteld Ready to give up on life: A study into the lived experience of older people who consider their lives to be completed and no longer worth living. Ook schreef zij een populair-wetenschappelijk boek naar aanleiding van haar onderzoek Voltooid leven: over leven en willen sterven. Sinds oktober 2016 is zij werkzaam als onderzoeker voor het onderzoeksbureau Tao of Care en als docent/onderzoeker aan de Universiteit voor Humanistiek.