Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Haske van der Vorst
Jaar:
2008
Dissertatie:
The Key to the Cellar Door: The Role of the Family in Adolescents? Alcohol Use (RU)

Dit proefschrift behelst zowel een longitudinaal panel-onderzoek onder meer dan 400 gezinnen, alsook een multi-informant benadering. Het alcoholgebruik van jongeren wordt dus over langere tijd gevolgd in relatie tot het gedrag en de opvattingen van ouders, andere kinderen in het gezin en vrienden of vriendinnen. Dit proefschrift zijn maatschappelijk belang bewezen als stimulans om een landelijke campagne te starten om ouders meer bewust te maken van de risico’s van alcoholgebruik aan het begin van de tienerjaren.

Promotores: Prof. dr R.C.M.E. Engels, Prof. dr M. Dekovic, Prof. dr W. Meeuws
Voordracht: Faculteit Sociale Wetenschappen, Radboud Universiteit