Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Tobias H. Stark
Jaar:
2012
Dissertatie:
Integration in Schools. A Process Perspective on Students’ Interethnic Attitudes and Interpersonal Relationships

Het promotieonderzoek van de heer Stark begint bij een belangrijk en actueel maatschappelijk vraagstuk. De vraag is wat de consequenties zijn van gemengde scholen voor de integratie van etnische minderheden in de Nederlandse samenleving. De auteur levert met vernieuwende theoretische analyse en innovatieve toepassing van geavanceerd sociaal netwerkonderzoek een belangrijke bijdrage aan het beantwoorden van deze vraag. Dit onderzoek heeft enerzijds geleid tot internationale publicaties, anderzijds heeft het ook een praktische toepassingswaarde, waarmee beleidsmakers hun voordeel kunnen doen. De vraag klinkt gemakkelijk, maar de antwoorden zijn, zoals je van goede wetenschap mag verwachten, dikwijls niet zo comfortabel zwart-wit als we soms zouden willen. Kortom, een zorgvuldig uitgevoerd onderzoek met aandacht voor de nuance.

Voordracht Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, Departement Sociologie, Rijksuniversiteit Groningen
Promotores: Prof. dr A. Flache, Prof. dr R.J. Bosker, Prof. dr D.R. Veenstra