Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Fernando Nieto Morales
Jaar:
2016
Dissertatie:
The Control Imperative: studies on reorganization in the public and private sectors.

Promotor: Prof.dr. R.P.M. Wittek
Copromotor: Dr. L. Heyse
Voordracht: Rijksuniversiteit Groningen, Faculty of Behavioural and Social Sciences

Overwegingen van de Selectiecommissie
Deze dissertatie onderzoekt het actuele onderwerp van reorganisaties. Het streeft naar een dieper begrip van sommige recente patronen in organisatieveranderingen in de publieke en private sector. Daarin wordt gebruik gemaakt van unieke datasets voortkomend uit een onderzoek van private ondernemingen en bestuursorganen in Nederland en Mexico. De resultaten laten onder andere zien dat de redenen waarom managers reorganisaties ingaan niet zozeer betekent dat ze alles onder controle hebben, maar eerder dat ze dat vooral niet hebben. De theoretische analyse van Morales, zijn gebruik van complexe datasets en zijn conclusies zijn niet alleen verrassend maar ook erg bruikbaar vanuit een internationaal perspectief. De jury hoopt dat toekomstige managers dit ter harte zullen nemen en als inspiratie zullen gebruiken.

Biografie
Fernando Nieto Morales (Mexico City, 1984) is hoogleraar Publiek Bestuur en Beleid aan het Center for International Studies bij El Colegio de Mexico. Zijn focus in onderzoek en onderwijs is gericht op een dieper begrip in organisatieveranderingen in de publieke sector, bureaucratische uitwassen en openbaarheid van bestuur. Zijn belangstelling omvat: professionaliseringsbeleid in Mexico, overdreven regelgeving, politiek vertrouwen in bureaucratie, prestaties en professionaliteit van NGO's, openbaarheid van bestuur, en de relatie tussen burgerbevolking en regeringsfunctionarissen. Hij is geboren in 1984 in Mexico City. Hij heeft een BA in Politiek en Openbaar Bestuur (El Colegio de Mexico, 2007), MSc in Gedragswetenschappen en Sociale Wetenschappen (Rijksuniversiteit Groningen, 2010), en een PhD in Sociologie (Rijksuniversiteit Groningen, 2015). Recente publicaties van Nieto Morales zijn onder andere The Imperative Control: Studies on reorganization in the public and private sectors (Amsterdam, 2015), “Organizational pathways compliant to reform implementation” (Public Administration, 2015), “Building enforcement capacity. Evidence from the Mexican civil service reform” (Public Administration and Development, 2014), “Evil tidings: Are reorganizations more successful if employees are informed early?” (Kölner Zeitschrift für Soziologie und Socialpsychologie, 2014), en “After the reform: Change in Dutch public and private organizations” (Journal of Public Administration Research and Theory, 2013). Hij was spreker op verscheidene internationale conferenties en is regelmatig uitgenodigd als gastdocent op onder andere de Hertie School of Governance (Duitsland), de Rijksuniversiteit Groningen (Nederland), de Public Administration School of the Federal District (Mexico), en het National Institute of Public Administration (Mexico).