Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Christophe C.J. Van Eecke
Jaar:
2016
Dissertatie:
Pandaemonium: Ken Russell’s Artist Biographies as Baroque Performance.

Promotor: Prof.dr. M. Meijer, Prof.dr. Karel Vanhaesebrouck
Copromotor: Dr. J. Post
Voordracht: Universiteit Maastricht, Faculteit der Cultuurwetenschappen

Overwegingen van de Selectiecommissie
Deze dissertatie analyseert op een verrassende wijze de autobiografische benadering van de biograaf Ken Russell vanuit het filmisch genre. De auteur van dit boek ontwart de kluwen waarin Russell zijn eigen leven schrijft door het leven van anderen. Het onderwerp is qua aanpak en benadering bepaald onconventioneel. De analyse van Russells werk die Van Eecke pleegt, roept een Jeroen Bosch-achtige grillige en caleidoscopische wereld op. Het betreft hier ‘Life writing’ – toevallig ook het thema van de Erasmusprijs 2016 – op basis van audiovisuele interpretaties. De jury werd daarbij bijzonder getroffen door het vermogen van Van Eecke om film in schrift om te zetten, daarbij gebruikmakend van een heldere en gezaghebbende stijl. Het onconventionele karakter van de artiest Russell, die hier bestudeerd wordt, houdt daarmee gelijke tred met de uiterst originele en innovatieve betoging van de auteur van dit proefschrift.

Biografie
Christophe Van Eecke (1977) studeerde filosofie en kunstwetenschappen aan de KULeuven en promoveerde aan de Universiteit van Maastricht met Pandaemonium: Ken Russell’s Artist Biographies as Baroque Performance (2015, dubbel-doctoraat met de ULB). Daarvoor werkte hij jarenlang als criticus en essayist, was hij philosopher in residence bij Lokaal 01 in Breda, en publiceerde hij Only Connect: Five Exercises in Aesthetics (2011). Momenteel is hij docent aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit van Maastricht, waar hij verbonden is aan het Centrum voor Gender en Diversiteit. De focus van zijn onderzoek ligt op life writing en de performance van het zelf in de kunst, met een bijzondere interesse voor de articulatie van homoseksuele identiteit in de kringen rond Oscar Wilde in Victoriaans Engeland.