Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Chantal Bax
Jaar:
2010
Dissertatie:
Subjectivity after Wittgenstein. Wittgenstein’s embodied and embedded subject and the debate about death of man

Deze studie geeft blijk van een grote kennis van het werk van Wittgenstein en een zeer brede visie daarop. Het onderzoek naar het subject begrip bij Wittgenstein en bij latere non- en post-Cartesianen is helder en informatief opgeschreven en de eigen mening is daar rustig en zelfverzekerd aan toegevoegd. Dit onderzoek is vooral ook daarom interessant, omdat het de verhouding schetst tussen de mens en zijn omgeving – de tijd, de gemeenschap – en daarbovenop de verhouding tussen het denken over de mens en het denken over de gemeenschap. Dat tweede aspect kan iedereen zich aantrekken die zich weleens bezig houdt met zaken van morele en politieke aard.

Promotor: Prof. dr M.J.B. Stokhof
Voordracht: Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam