Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Ruben S. Buys
Jaar:
2010
Dissertatie:
De kunst van het weldenken. Lekenfilosofie en volkstalig rationalisme in de Nederlanden (1550-1600)

Dit boek is nu eens niet een studie over teksten van bekende filosofen en humanisten,maar juist teksten die grotere groepen mensen bereikten. De auteur heeft filosofische uiteenzettingen bestudeerd in bronnen die filosofen vaak links laten liggen. Het is een intrigerend en origineel ideeenhistorisch proefschrift. Het betreft de morele ontwikkeling van zelfbewuste burgers in de Lage Landen die geacht werden om zelfstandig teksten van ‘heidense’ origine te lezen. De auteur laat bovendien ook zien hoe de geest van Erasmus de kritisch humanistische teneur van het volkstalig rationalisme heeft beinvloed. Dit proefschrift nuanceert en verrijkt de publicaties over de radicale Verlichting.

Promotor: Prof. dr L. van Bunge
Voordracht: Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam