Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Sanne Parlevliet
Jaar:
2010
Dissertatie:
Meesterwerken met ezelsoren. Bewerkingen van literaire klassiekers voor kinderen 1850–1950

Deze studie biedt een diepgaande analyse van teksten, bewerkingen, receptie, en aanpassingen van literaire klassiekers voor kinderen. Deze worden bovendien in vier contexten door de tijd heen gesitueerd: pedagogisch, literair, ideologisch en cultuurhistorisch. Ondanks deze complexiteit heeft de auteur een bijzonder helder argumenterend betoog opgebouwd. De studie is van belang omdat zij laat zien dat de bewerkingen van literaire klassiekers voor kinderen hebben geleid tot een vanzelfsprekende, invloedrijke canonvorming.

Promotores: Prof. dr G.J. Dorleijn, Prof. dr B.A.M. Ramakers
Voordracht: Faculteit der Letteren, Rijksuniversiteit Groningen