Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Ugur U. Üngör
Jaar:
2010
Dissertatie:
Young Turk Social Engineering. Mass Violence and the Nation State in Eastern Turkey, 1913-1950

Deze studie is een prachtig voorbeeld van een historisch-sociologisch onderzoek met ook een cultureel-antropologisch en sociaal-geografisch karakter. Het thema is de ‘turkisering’ van een grote regio in het oosten van Turkije. Het is een spannend, gruwelijk en met een goede verhouding tussen distantie en betrokkenheid verteld verhaal geworden waarin de modernisering van Turkije - inclusief bijbehorend nationalisme en welbewust ingezette natievorming - samengaat met gedwongen volksverhuizingen en genocide. Het onderzoek is buitengewoon breed opgezet, gebaseerd op zeer uitgebreid bronnenonderzoek en interviews, en indrukwekkend in de beschrijving van de tragische ondergang van grote families.

Promotores: Prof. dr J.Th.M. Houwink ten Cate, Prof. dr M.J. Wintle
Voordracht: Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam