Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Fabian Amtenbrink
Jaar:
1999
Dissertatie:
The Democratic Accountability of Central Banks. A comparative study of the European Central Bank

Onder toepassing van de rechtsvergelijkende methode geeft de auteur een kritische analyse van één van de meest controversiële onderwerpen op het terrein van de institutionele verhoudingen tussen regeringen en parlementen enerzijds en centrale banken anderzijds. Hierbij wordt een reeks systemen (Amerika, Nieuw-Zeeland, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en dat van de Europese Centrale Bank) vergeleken. Daarnaast biedt de studie originele voorstellen voor de oplossing van deze problemen. Het onderwerp is lastig en gevoelig voor zowel juristen, politieke wetenschappers en economen als voor politici. Het boek houdt dan ook rekening met de verschillende meningen in de economische literatuur over de onafhankelijkheid en verantwoordelijkheid van centrale banken. De conclusie van het proefschrift is dat de democratische verantwoordelijkheid van de Europese Centrale Bank dient te worden versterkt door middel van een grotere rol van het Europese Parlement. Daarmee is dit proefschrift zowel wetenschappelijk als maatschappelijk van grote waarde.

Voordracht: Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen
Promotores: Prof. dr. L.W. Gormley, Prof. mr. J. de Haan