Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Mark S.P.R. van Atten
Jaar:
2000
Dissertatie:
Phenomenology of Choice Sequences

Dit is een originele, verrassende, helder en bondig geschreven studie over Husserls fenomenologische en Brouwers intuïtionistische behandeling van de wiskunde. Het gaat om een grondslagenonderzoek dat zowel voor de wijsbegeerte als voor de wiskunde, en dus de exacte wetenschappen, essentieel is. Aan de hand van Brouwers keuzesequenties worden twee aan elkaar tegenovergestelde visies op het mathematische universum geschetst. Hierdoor ontstaat een dilemma; dat wordt vervolgens door Van Atten opgelost. Opvallend en bewonderenswaardig is de geserreerde, inderdaad haast mathematische redeneer- en schrijfwijze: geen woord teveel en alles in prachtig, helder Engels opgeschreven. Ook de overbrugging van fenomenologische wijsbegeerte en het exacte denken is heel knap gedaan; we vinden hier niet de clichématige tegenstelling tussen 'alpha' en 'beta'! Bovendien ervaart de lezer nu wat het betekende dat de grondlegger van de fenomenologie (vaak gezien als zweverig gefilosofeer) van huis uit mathematicus was.

Voordracht: Faculteit der Wijsbegeerte, Universiteit Utrecht
Promotores: Prof. Dr D. van Dalen, Prof. Dr C. Parsons, Prof. Dr R. Tieszen