Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Dennis Bos
Jaar:
2001
Dissertatie:
Waarachtige volksvrienden. De vroege socialistische beweging in Amsterdam 1848-1894

Dit proefschrift ontleent zijn originaliteit aan de geheel nieuwe benadering van een bekend onderwerp: de vroege arbeidersbeweging. De auteur ontwikkelt de visie dat er wel degelijk een orde te ontwaren is in de vroege beweging, en heeft zich laten inspireren door inzichten uit de antropologie. Hij volstaat niet met een relatief simpele beoordeling van de ideologische ontwikkeling, maar benadert alle actoren persoonlijk door middel van een imposant bronnenonderzoek. Niet alleen theoretisch is dit boek interessant, het is voortreffelijk gecomponeerd en zeer goed leesbaar.

Voordracht: Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam
Promotor: Prof. dr P. de Rooy