Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Erlend P.J.M. de Groot
Jaar:
2001
Dissertatie:
De Atlas Blaeu-Van der Hem. De verzamelde wereld van een 17de-eeuwse liefhebber

Dit proefschrift is een studie van een bijzonder opmerkelijk voortbrengsel van de Gouden Eeuw, de verzamelatlas van de Amsterdamse jurist Laurens van der Hem. Zesenveertig banden met tekeningen, prenten en manuscripten, die in totaal een enorm breed beeld van de wereld geven. Een interpretatieve studie die het project van Van der Hem in nationaal en internationaal perspectief plaatst, vormde de taak van de onderzoeker. Een dergelijk onderzoek vraagt een bijzonder brede kennis van de onderzoeker, op het gebied van de kunstgeschiedenis, cartografie, topografie, boekgeschiedenis, ethnografie en mentatiteitsgeschiedenis. Het boek geeft een duidelijk en samenhangend beeld van inhoud, ontstaan, bedoeling en receptie van de atlas.

Voordracht: Faculteit der Letteren, Katholieke Universiteit Nijmegen
Promotores: Prof. dr B.H. Aikema, Prof. dr G. Schilder