Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Joost Holleman
Jaar:
1996
Dissertatie:
Resurrection and Parousia. A traditio-historical study of Paul's eschatology in 1 Cor. 15:20-23

Het onderwerp van deze dissertatie ligt primair op het vlak van de vroegste joods-christelijke letterkunde en ideeëngeschiedenis. De auteur onderzoekt het historische ontstaan van opvattingen die kort na 50 n. Chr. voorkomen bij de vroegste bewaard gebleven christelijke auteur, Paulus. Hij gaat na hoe de overtuiging ontstond dat de opneming van Jezus in de hemel het begin is van de opstanding van alle rechtvaardigen aan het einde der tijd; en hoe de voorstelling ontstond dat Jezus zou terugkomen op het moment van de definitieve opstanding van de gestorven rechtvaardigen. Hoewel de onderzochte voorstellingen velen zo vertrouwd zijn is de vraag naar het ontstaan ervan zeer origineel. Door een strikte toepassing van de regels van de traditie-historische methode heeft dr Holleman de onderzochte concepten overtuigend kunnen herleiden tot oudere, onderliggende joodse tradities.

Voordracht: Rijksuniversiteit Leiden, Faculteit Godgeleerdheid
Promotores: Prof. dr H.J. de Jonge, Prof. dr M. de Jonge