Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Ype Koopmans
Jaar:
1998
Dissertatie:
Muurvast & gebeiteld. Beeldhouwkunst in de bouw 1840-1940

In de geschiedschrijving van de Nederlandse kunst heeft de beeldhouwkunst altijd minder aandacht gekregen dan bijvoorbeeld de schilderkunst en de architectuur. Dit feit is slechts ten dele verklaarbaar door de kleinere productie en spaarzamer kwaliteit van de Nederlandse sculptuur. Het boek van dr. Koopmans behandelt weliswaar de aan gebouwen verbonden beeldhouwkunst, maar aangezien zeker de belangrijkste beeldhouwers óók vrijstaande werken maakten, wordt toch het gehele terrein van deze kunstvorm in de tweede helft van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw bestreken. Belangrijker echter is dat het proefschrift ook een fundamentele bijdrage is aan nieuwe ideevorming ten aanzien van de moderne beeldhouwkunst. De auteur poneert de prikkelende stelling dat de Nederlandse beeldhouwkunst in feite de enige originele bijdrage is geweest aan de internationale beeldhouwkunst van de moderne periode. Het boek is tenslotte een belangrijke bijdrage aan de discussie over behoud, restauratie en beheer van historische gebouwen.

Voordracht: Faculteit der Letteren, Vrije Universiteit
Promotor: Prof. dr. C. Blotkamp