Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Harry P. Stein
Jaar:
1998
Dissertatie:
The Fiber and The Fabric. An Inquiry into Wittgenstein's Views on Rule-Following and Linguistic Normativity

Het proefschrift gaat over de regel-problematiek in het werk van Wittgenstein, een onderwerp dat beschouwd kan worden als een van de meest fundamentele problemen in de taalfilosofie. De vraag naar de status van regels is van centraal belang in beschouwingen over taal en interpretatie. Traditionele opvattingen over regels, die vaak in hedendaagse theorieën op onkritische wijze worden gevolgd, stuiten op fundamentele filosofische bezwaren. Stein's analyse leidt tot een in de grond andere opvatting over regels, en daarmee over de status van het subject als taalgebruiker. Op basis van deze zienswijze geeft hij fundamentele kritiek op heersende opvattingen over taal en betekenis in moderne taalkundige theorieën, onder andere die binnen het Chomsky-paradigma.

Voordracht: Faculteit Geesteswetenschappen, Afdeling Wijsbegeerte, Uiniversiteit van Amsterdam
Promotoren: Prof. dr. M.J.B. Stokhof en Prof. dr. R.I. Bartsch