Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Andries van Helden
Jaar:
1993
Dissertatie:
Case and Gender, Concept Formation between Morphology and Syntax

De kern van dit boek is een hoofdstuk uit de geschiedenis van de theoretische taalkunde. Behandeld wordt de 'verzamelingtheoretische school', een school die een aantal jaren in Rusland en Centraal-Europa gebloeid heeft, waarvan de resultaten niet of zeer spaarzaam in het westen zijn doorgedrongen. Door de grote omvang van het materiaal en door de verschillen tussen de auteurs wat betreft de logische benaderingen en notaties, waren de geschriften uiterst moeilijk toegankelijk. Dr. Van Helden heeft op briljante wijze een geordend overzicht geschapen, ontwikkelingslijnen blootgelegd en een vergelijking van de verschillende stromingen binnen de school tot stand gebracht. Met deze studie toont hij aan dat veel van het destijds door ingrijpen van de Communistische Partij tot staan gebracht denkwerk, zijn belang niet verloren heeft en vruchtbaar gemaakt kan worden voor het hedendaags onderzoek.

Voordracht: Faculteit der Letteren, Universiteit Leiden
Promotor: Prof. dr. F.H.H. Kortlandt