Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Alwin A. van Dijk
Jaar:
2008
Dissertatie:
Strafrechtelijke aansprakelijkheid heroverwogen. Over opzet, schuld, schulduitsluitingsgronden en straf

Het vraagstuk van opzet en schuld, van de schulduitsluiting en van de bij strafbaar gedrag passende straf is eigenlijk eeuwenoud en toch slaagt de auteur er in om traditionele visies en theorieën hierover op een verantwoorde manier aan het wankelen te brengen. Met een originele toepassing van de rechtvaardigheidstheorie van Rawls komt hij tot een geheel nieuwe theorie, gebruik makend van inzichten uit de filosofie, psychologie en Angelsaksische rechtstheorie.

Promotor: Prof. mr M. Otte
Voordracht: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Rijksuniversiteit Groningen