Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Derk Venema
Jaar:
2008
Dissertatie:
Rechters in oorlogstijd. De confrontatie van de Nederlandse rechterlijke macht met nationaal-socialisme en bezetting

Hoe komt het dat de Nederlandse rechterlijke macht niet collectief in opstand kwam tegen de Duitse bezetter? Venema verstaat de kunst om de dilemma’s waarmee de rechterlijke macht zich door het opkomende nationaal-socialisme vanaf de jaren ‘30 van de vorige eeuw zag geconfronteerd op een indringende maar tegelijkertijd zakelijke wijze te analyseren. Zijn oordeel over de handelwijze van de rechterlijke macht kenmerkt zich door een opmerkelijke distantie.

Promotores: Prof. dr T.J.M. Mertens, Prof. dr L.E. de Groot-van Leeuwen
Voordracht: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit