Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Marieke van den Brink
Jaar:
2009
Dissertatie:
Behind the Scenes of Science. Gender Practices in the Recruitment and Selection of Professors in the Netherlands

Hoogleraren fungeren als rolmodel voor jonge onderzoekers, zij construeren de standaarden voor het wetenschappelijk gebied. De benoeming van hoogleraren is dus cruciaal in de voortzetting van gender ongelijkheid in academisch organisaties. Want, zoveel is duidelijk, het percentage vrouwen in wetenschappelijke topfuncties is in Nederland te laag. In dit proefschrift heeft Marieke van den Brink een groot aantal moeilijk toegankelijke bronnen over de benoemingspraktijken bestudeerd en kan daardoor enkele hardnekkige mythes ontkrachten over het lage aantal vrouwelijke hoogleraren in Nederland. Het fenomeen van te weinig vrouwen aan de top wordt door media en politiek serieus besproken, en in dat publieke debat speelt het werk van mevrouw Van den Brink een belangrijke rol. Het is een degelijke en zeer relevante dissertatie.

Voordracht: Faculteit Managementswetenschappen, RU Nijmegen
Promotores: Mevr. Prof. dr Y.W.M. Benschop, Mevr. Prof. dr W.H.M. Jansen