Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Dirk-Jan Verdonk
Jaar:
2009
Dissertatie:
Het dierloze gerecht. Een vegetarische geschiedenis van Nederland

Met deze originele titel geeft Dirk-Jan Verdonk een indrukwekkende analyse van het vegetarisme in Nederland, aan de hand van een aantal case studies. De lezer die verwacht dat hij hier de ideologie van een zeloot door de strot geduwd krijgt, heeft het mis. Het is een grondige studie, berustend op talrijke bronnen, en met wetenschappelijke distantie en duidelijk plezier in het vertellen, gepresenteerd. De insteek van de auteur is interessant: vegetarisch eten is voor hem een uiting van een bepaald, bewuste instelling tegenover de natuur, met name ten opzichte van het dier dat als gelijkwaardig wezen wordt beschouwd. Niettemin worden wij niet met een moralistische leer bestookt, maar met een prachtig en krachtig geformuleerd betoog.

Voordracht: Faculteit Geesteswetenschappen, Universiteit Utrecht
Promotor: Prof. dr W.W. Mijnhardt