Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Britta C. van Beers
Jaar:
2011
Dissertatie:
Persoon en lichaam in het recht. Menselijke waardigheid en zelfbeschikking in het tijdperk van de medische biotechnologie.

Dit proefschrift levert een waardevolle bijdrage aan de juridische aspecten van medische kwesties door voor het eerst verschillende rechtsfilosofische benaderingen van deze problematiek bij elkaar te bengen. Daarbij wordt een gedetailleerde juridische analyse van case studies op een vruchtbare wijze in verband gebracht met fundamentele rechtsfilosofische en rechtstheoretische vraagstukken. De onderzoeker vergelijkt de Nederlandse praktijk rond biomedisch ethische kwesties met die in Frankrijk en heeft zodoende de Franse discussie relevant gemaakt voor het Nederlandse en Europese debat. Een heldere analyse van de rechtsvragen, die bovendien maatschappelijk momenteel zeer relevant zijn.

Voordracht: Faculteit Rechtsgeleerdheid, Vrije Universiteit, Amsterdam
Promotores: Prof. dr mr D. W. J. M. Pessers en prof. mr drs B. P. Vermeulen