Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Daniëlla A. Dam-de Jong
Jaar:
2015
Dissertatie:
International Law and Governance of Natural Resources in Conflict and Post-Conflict Situations.

Promotoren: prof. dr N.J. Schrijver en prof. dr L.J. van den Herik
Voordracht: Universiteit Leiden, Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Overwegingen van de Selectiecommissie
Veel gewapende conflicten worden betaald met inkomsten uit natuurlijke hulpbronnen zoals diamanten, goud, hout of olie - denk aan Angola of Congo. Daarbij spelen twee grote vragen: Hoe kun je tegengaan dat die bronnen voor de oorlogsvoering worden ingezet? En ten tweede: hoe kun je het beheer van die natuurlijke bronnen zo verbeteren dat je gewapende conflicten kunt oplossen? Dit proefschrift onderzoekt de vraag hoe het internationale recht daarin een meer effectieve rol kan spelen. Dat doet Daniëlla Dam op een systematische en originele manier. De analyse die in dit proefschrift wordt gegeven staat als een huis. Het boek is voor zowel de wetenschap als de praktijk bijzonder relevant.

Biografie
Daniëlla Dam-de Jong (Utrecht, 1978) is Universitair Docent bij de afdeling Internationaal Publiekrecht en het Grotius Centre for International Legal Studies aan de Universiteit Leiden. Zij promoveerde aan de Universiteit Leiden op het proefschrift International Law and Governance of Natural Resources in Conflict and Post-Conflict Situations. Een boek onder dezelfde titel verschijnt in juni 2015 bij Cambridge University Press. Daniëlla studeerde Rechten aan de Vrije Universiteit Amsterdam, met Internationaal en Europees Recht als afstudeerrichting. Daarnaast studeerde zij Franse taal en cultuur aan de Universiteit van Lausanne en aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Zij werkte als stagiair bij de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV); als beleidsmedewerker op het gebied van internationaal recht en veiligheid bij Campus Den Haag; en als onderzoeksassistent en promovenda bij de afdeling Internationaal Publiekrecht. Daniëlla’s interesse gaat uit naar vraagstukken op het gebied van duurzame ontwikkeling en vrede en veiligheid. Zij kijkt onder meer naar de rol van het internationaal recht in het beëindigen van gewapende conflicten en de wederopbouw van staten na een gewapend conflict. Daarbij ligt de nadruk op de bevoegdheden en praktijk van de VN Veiligheidsraad en de socio-economische aspecten van wederopbouw.