Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Felix Schirmann
Jaar:
2015
Dissertatie:
The Good, the Bad, and the Brain: Theory and History of the Neuroscience of Morality.

Promotor: prof. dr G.C.G. Dehue
Copromotor: dr S. Schleim
Voordracht: Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Overwegingen van de Selectiecommissie
Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan dit proefschrift heeft een bijzondere focus. Het betreft een neuro-biologisch onderzoek naar moraliteit en immoraliteit. Hebben mensen die misdaden begaan een criminele aanleg, die te vinden is in hun brein en die verankerd is in hun DNA? En kunnen dergelijke lichamelijke kenmerken zelfs een voorspeller worden van criminaliteit? De actualiteit en urgentie van dit onderwerp zijn groot – denk aan de rol die deze vragen spelen in strafrechtzaken. Het bijzondere van dit proefschrift is dat het neuro-biologisch onderzoek combineert met historisch, filosofisch, sociologisch en wetenschapstheoretisch onderzoek. Door verschillen in historische perioden en hedendaagse culturen, kunnen concepten een andere betekenis hebben. Denk aan het vraagstuk van de vrije wil, dat niet alleen empirisch maar ook filosofisch en juridisch van aard is. Erasmus en Luther streden er al over. Felix Schirmann heeft een goed oog voor die cultureel en historisch bepaalde verschillen en kan zijn observaties in een uitstekende stijl verwoorden. Zijn proefschrift zal daardoor een brede lezerskring kunnen aanspreken.

Biografie
Felix Schirmann (Berlijn, 1984) studeerde Psychologie aan de Freie Universität in Berlijn en aan de Universiteit van Wenen. Tijdens zijn studie richtte hij zich op de theorie en geschiedenis van de psychologie en raakte hij gefascineerd door de filosofische kant van dit vakgebied. Ingegeven door een bijzondere belangstelling voor het brein, werkte hij tijdens zijn studie in een onderzoeksgroep die de ontwikkeling van de hersenen van kinderen onderzocht. In 2010 begon hij zijn promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarin hij volgende vragen behandelde: wanneer, waarom, waar, hoe, in welke contexten en met welke consequenties werd moraliteit in het brein onderzocht? Zijn dissertatie analyseert de mogelijkheden, beperkingen en gevolgen van de neurowetenschap van moraliteit in het verleden en het heden. Felix Schirmann promoveerde in 2014 en is momenteel werkzaam als auteur en wetenschapsjournalist in Berlijn.