Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Joris V.J. van Hoboken
Jaar:
2014
Dissertatie:
Search Engine Freedom. On the Implications of the Right to Freedom of Expression for the Legal Governance of Web Search Engines.

Promotores: Prof. dr mr N.A.N.M. van Eijk, Prof. dr mr N. Helberger
Voordracht: Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam

Overwegingen van de Selectiecommissie
In dit proefschrift, dat intussen in een fraaie handelseditie is verschenen, wordt op een breed toegankelijke wijze het fenomeen van zoekmachines geplaatst in de context van de vrijheid van meningsuiting. Zoekmachines worden bestudeerd vanuit het perspectief van de pers, internet providers, en de bibliotheek. Duidelijk wordt dat toegang tot informatie in toenemende mate wordt bepaald door tussenpersonen zoals zoekmachines. Die controle over informatie kan belangrijke invloed hebben op het maatschappelijke debat. Joris van Hoboken neemt een genuanceerde positie in waarin hij de verschillende belangen die hier spelen, weegt vanuit het perspectief van de vrijheid van meningsuiting. Een onderwerp waar wij allemaal mee te maken hebben, en een bijzonder proefschrift.

Biografie
Joris van Hoboken is werkzaam als Research Fellow bij het Information Law Institute, New York University. Zijn onderzoek adresseert een breed scala aan onderwerpen op het gebied van recht en beleid ten aanzien van elektronische communicatie, digitale media en internet. De rode lijnen in zijn onderzoek zijn: de betekenis van de grondrechten op vrijheid van meningsuiting en privacy in de digitale wereld en de kritische analyse van juridische en politieke ontwikkelingen in transatlantisch perspectief. Hij is verbonden aan het Instituut voor Informatierecht (IViR) van de UvA, waar hij in 2012 promoveerde op zijn onderzoek naar zoekmachines en de vrijheid van meningsuiting. In 2008 was hij Visiting Scholar aan het Berkman Center for Internet & Society van Harvard University. Hij is cum laude afgestudeerd in de theoretische wiskunde (2002, UvA) en in de rechtsgeleerdheid (2006, UvA) en is de voorzitter van het bestuur van de stichting Bits of Freedom. Joris is regelmatig terug te vinden in het publieke debat in de media, zoals de Wall Street Journal, de Financial Times, NRC Handelsblad, Radio 1 en het NOS Journaal.