Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Lucy van de Wiel
Jaar:
2017
Dissertatie:
Freezing Fertility. Oocyte Cryopreservation and the Gender Politics of Ageing.

Promotor: Prof. dr. M. Bal, Prof. dr. J. van Dijck
Copromotor: Dr. E. Peeren
Voordracht: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen


Overwegingen van de selectiecommissie
Examining the introduction of ‘oocyte cryopreservation’ (the freezing of eggs) in the early 21st century, using the innovative methods associated with the Amsterdam School of Cultural Analysis, this thesis relates the concern with why or if women should freeze their eggs to a contemporary rethinking and politicisation of ageing. The dissertation shows how the possibility of freezing eggs, which allows motherhood to be postponed, has profound consequences for the way in which female aging is understood. The material the thesis examines is diverse and includes time-lapse photography, documentaries, and news coverage, and the author deftly synthesizes gender studies, biotechnology studies and ageing studies. Parallel to this, the author analyses the cultural debates around these technological developments, showing how egg freezing triggers a series of discussions which are similar internationally and indicative about the sign of the times as a whole. The jury considers this dissertation highly original, lucidly written and above all an important theoretical contribution to understanding gender constructions, reproduction and ageing.

 

Biografie
Lucy van de Wiel doet sociaal-cultureel onderzoek naar nieuwe reproductieve technologieën. Haar dissertatie Freezing Fertility: Oocyte Cryopreservation and the Gender Politics of Ageing richt zich op het invriezen van eicellen, een invloedrijke nieuwe fertiliteitstechnologie met wereldwijde impact. De studie combineert inzichten uit de culturele analyse, mediastudies, reproductieve sociologie en wetenschaps- en technologiestudies en biedt zo een kritische, interdisciplinaire reflectie op de introductie van het invriezen van eicellen in het afgelopen decennium. Het toont aan dat de mogelijkheid om eicellen in te vriezen belangrijke consequenties heeft voor de wijze waarop leeftijd en gender begrepen worden. Met analyses van de beelden en teksten die deze technologie mediëren—zoals documentaires, toestemmingsformulieren, nieuwsberichtgeving en medische beelden—bespreekt Freezing Fertility hoe de relatie tussen vruchtbaarheid en leeftijd verandert, nu eicellen ingevroren kunnen worden.

Lucy van de Wiel promoveerde in 2015 aan de Universiteit van Amsterdam en won de 2016 ASCA Award voor beste dissertatie. Ze studeerde Rhetorics met een HSP en Fulbright beurs aan de University of California, Berkeley, heeft een onderzoeksmaster in Cultural Analysis (cum laude) van de Universiteit van Amsterdam en een master in Film Curating (with distinction) van de London Film School en London Consortium, University of London. Ze werkt momenteel als Research Associate in de Reproductive Sociology Research Group (ReproSoc) aan de University of Cambridge. Hier werkt ze verder aan onderzoek over het invriezen van eicellen, ontwikkelt ze een nieuw project over embryoselectie en leidt ze Life in Glass, een outreach programma over reproductieve technologieën gefinancierd door de Wellcome Trust.