Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Joost Van Driessche
Jaar:
2018
Dissertatie:
Muishond. Techno-wetenschappelijke, literaire en ethische bewegingen van taal.

Promotor: Prof. dr. L.W. Nauta, Prof. dr. R.W. Boomkens
Copromotor: Dr. J.A. Harbers
Voordracht: Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit Wijsbegeerte
 

Overwegingen van de selectiecommissie
Hoewel het thema van dit boek– de dichotomische relatie tussen techno-wetenschappelijke en literair-esthetische taalpraktijken - een lange geschiedenis heeft, die terug gaat op Plato’s veroordeling van de dichters in De Staat, is de aanpak van van Driessche in Muishond zeer origineel. Geïnspireerd door denkers als Bakhtin, Derrida, Latour en Levinas verkent de auteur de ruimte tussen deze verschillende taalpraktijken, waarbij hij in zijn analyse naast het taalgebruik in literatuur en wetenschap ook dat in rechtspraak, politiek en religie betrekt.
Aan de genoemde originaliteit draagt zeker ook de stijl van het boek bij: de auteur heeft zijn onderwerp ook in zijn etnografische, en daarmee onvermijdelijk deels literaire stijl, tot uitdrukking willen brengen. Dat maakt de lectuur tot een bijzondere ervaring.
Het thema van het proefschrift is in een tijd waarin wetenschappelijke objectiviteit onder vuur ligt en ‘alternative facts’ en ‘fake news’ welig tieren, van groot belang. Hoewel de auteur wetenschappen en technologieën radicaal-constructivistisch beschrijft, neem hij nadrukkelijk stelling tegen het verwijt dat dit zou leiden tot een moreel deficit of tot de onmogelijkheid een normatief standpunt in te nemen. Dat het proefschrift beoogt vertrouwen in wetenschap en ethiek te herstellen, zonder terug te vallen op strikte dichotomieën zoals die tussen ‘feit’ en ‘fictie’ maakt het tot een uitdagend en prikkelend boek en verleent het daarmee –volgens de jury- ook nog eens een Erasmiaans karakter.
 

Biografie
Joost Van Driessche studeerde architectuur in Gent en Brussel en wijsbegeerte in Groningen. Hij promoveerde in Groningen op een onderzoek naar de kwaliteit van de relatie tussen techno-wetenschappelijke taal en artistiek literaire taal. De handelseditie van zijn proefschrift, Muishond. Techno-wetenschappelijke, literaire en ethische bewegingen van taal, verscheen vorig jaar bij Klement in de serie Filosofische Nieuwkomers.