Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Annemarie van Geel
Jaar:
2019
Dissertatie:
For women only. Gender segregation, Islam and modernity in Saudi Arabia and Kuwait.

Promotor: Prof. dr. C. van Nieuwkerk
Copromotor: Prof. dr. C. Versteegh
Voordracht: Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
 

Overwegingen van de selectiecommissie:
Dit onderzoek naar gendersegregatie en opvattingen over moderniteit zet op doortastende wijze de deur op een kier naar een voor het Westen vaak ontoegankelijke wereld – de wereld van vrouwen in Arabische landen. De onderzoeksresultaten, met name het opvallende contrast tussen Koeweit en Saoedi-Arabië voor wat betreft de opvattingen van vrouwen zélf over hun religie en maatschappelijke rollen, zijn van groot belang voor zowel het academische als het politieke domein.

In het proefschrift analyseert Van Geel op originele wijze het ontstaan van publieke ruimtes die ‘women only’ zijn, als uiting van een specifieke, lokale moderniteit met een religieuze en spirituele dimensie. Nooit eerder deed een Nederlandse onderzoeker in deze landen ter plaatse onderzoek naar de positie van vrouwen door te spreken met de vrouwen zélf; Van Geel heeft het aangedurfd deze klus op zich te nemen, en naar mening van de jury met groot succes.

In Saoedi-Arabië zijn er speciale vrouwenuniversiteiten en vrouwenbanken, waar vrouwen studeren en hun geldzaken kunnen regelen zonder met mannen in aanraking te komen. In Koeweit echter is het mengen tussen vrouwen en mannen de normaliteit. De auteur vraagt zich af: wat vinden vrouwen daar nou eigenlijk zelf van? In de wijze waarop de auteur daarbij ook uitvoerig ingaat op visies op moderniteit versus verwestering, maakt zij uitstekend gebruik van sociaalwetenschappelijke theorievorming, die nog verder bijdraagt aan de actualiteit van dit boek.

Tot slot is Van Geels missie om “bij te dragen aan kennis en begrip van het Midden-Oosten in Nederland, en met name wat betreft de vrouwenzaak”, zoals zij stelt in haar publiekssamenvatting, niet in de laatste plaats ook zeer geslaagd vanwege haar toegankelijke en vlotte schrijfstijl.