Dissertatieprijzen

De Stichting Praemium Erasmianum kent dissertatieprijzen toe voor bijzondere dissertaties op het gebied van de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen. De Dissertatieprijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en een oorkonde.

Sinds 1988 verleent de Stichting Praemium Erasmianum jaarlijks dissertatieprijzen. Maximaal vijf prijzen worden toegekend aan jonge onderzoekers in de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen die een proefschrift van bijzonder hoge kwaliteit hebben verdedigd aan een Nederlandse universiteit. Aan de betreffende faculteiten wordt gevraagd kandidaten te nomineren. De Dissertatieprijzen 2019 worden uitgereikt op donderdag 16 mei 2019 in de KNAW. Belangstellenden voor de prijsuitreiking kunnen zich aanmelden via deze link.

Naam:
Eva Groen-Reijman
Jaar:
2019
Dissertatie:
Deliberative Political Campaigns: Democracy, Autonomy and Persuasion.

Promotor: Prof. dr. Beate Roessler
Copromotor: Dr. Robin Celikates
Voordracht Universiteit van Amsterdam, Faculteit Geesteswetenschappen (Politieke filosofie & digitale media)

Overwegingen van de selectiecommissie:
Waar ligt de grens tussen politiek informeren, kritisch debat en manipulatie tijdens politieke campagnes? Een ingewikkelde samengestelde vraag die de auteur van dit proefschrift op uiterst heldere wijze weet te behandelen. Dit onderzoek naar het belang van ‘deliberatie’ voor democratische politiek, en de vraag of campagnetechnieken zoals framen en spinnen bijdragen aan deliberatie of daarop juist inbreuk maken, wordt door Groen-Reijman op originele en interdisciplinaire wijze aangepakt.

Toegepaste onderzoeksgebieden zijn politieke psychologie, politieke filosofie en politieke communicatiestudies, een groeiende berg aan recente inzichten waarmee de auteur handig en doeltreffend jongleert. Nieuwe campagnetechnieken worden onbevooroordeeld onderzocht, wat leidt tot verrassende en positievere oordelen dan gangbaar in het hedendaags debat. De jury was getroffen door de originele en genuanceerde kijk en vermoedt dat Erasmus dit toegankelijk geschreven betoog graag gelezen zou hebben. De afstandelijke blik gaat in dit boek immers gepaard met een voelbare zorg om de staat van de huidige westerse democratieën. Het plaatst het boek daarmee in een Erasmiaanse traditie waarbij wetenschappelijk onderzoek de publieke sfeer informeert en dient.